top of page

TA KONTAKT /
GET IN TOUCH

NO: Ved å benytte deg av kontaktskjemaet gir du ditt samtykke til at Familietjenester.no behandler dine kontaktopplysninger i fortrolighet. Ditt samtykke kan når som helst trekkes tilbake.

EN: By making use of this contact form, you consent to Familietjenester.no processing your contact information in confidentiality. You may withdraw your consent at any time.

Hvor can vi møtes? / Where can we meet?

Takk! Du hører fra meg snarlig / Thanks! I'll be in touch shortly

familietjenester.no
Kontakt: Contact

VÅR SERVICEERKLÆRING:

Verdien i å benytte seg av Hennum familietjenester ligger i å invitere inn nye perspektiver. Familieterapeuten ser situasjonen deres utenfra, og vil tilstrebe å se den enkelte av dere innenfra. I tillegg vil ulike faglige perspektiver kunne tilby alternative forklaringer.

Terapeutens mål er å ledsage dere til en bedre forståelse av dere selv, situasjonen dere befinner dere i, og hvilke valgmuligheter dere har. Samtalen skal kjennes trygg, dere skal oppleve dere lyttet til, og kjenne dere møtt med oppriktighet og anerkjennelse.

Kontakt: Famous Quote
bottom of page