OM HENNUM FAMILIETJENESTER

Hennum familietjenester tilbys av Andreas B. Hennum

Hennum familietjenester v/ Andreas B. Hennum
 

Andreas har jobbet som familieveileder ved et tverrfaglig lavterskel samtaletilbud i Oslo siden 2020. Her har han møtt over 150 familier med barn i alderen 0-18 år, med utgangspunkt i det familiene selv har vært opptatt av. Tematikken har dermed vært like unik som klientene selv. Spørsmål knyttet til grensesetting, og hvordan man bedre kan håndtere store og vanskelige følelser både hos barna og de voksne, utpeker seg allikevel som gjennomgående. Han tilbyr også sinnemestringskurs etter Brøsetmodellen, for grupper og enkeltpersoner.

I samtaler er Andreas særlig opptatt av spørsmål knyttet til hvordan vi sammen best mulig kan forstå og imøtekomme barnas ønsker og behov - Hva er det barna uttrykker ved sin atferd? Hva trenger barna av oss? Og hva trenger vi av hverandre, for å kunne møte barna best mulig? Han har dermed også stor tro på, og god erfaring med nettopp samtaler hvor barna selv er tilstede, og er aktivt deltagande i den grad de selv evner og ønsker.

Andreas fullførte sin videreutdanning i Familieterapi og systemisk praksis ved Høgskolen VID i 2019 med toppkarakter på avsluttende eksamen, og på sin hovedoppgave. Som grunnutdanning har han en bachelor i Barnevern ved OsloMet/HiOA, som han fullførte i 2013. Han har tidligere jobbet som saksbehandler i barneverntjenesten, og som miljøterapeut ved ulike barnevernfaglige bofellesskap, og har over ti års erfaring med arbeid med barn og unge, og personer med psykiske helseutfordringer.

​I 2010 giftet Andreas seg med sin Lea, og de har sammen fått to barn, født i '16 og '20. Han har særlig interesse for musikk med bein i nesa, teknologi og «duppeditter», reiser, og godt øl.


Ta kontakt for å gjøre en avtale, eller dersom du skulle ha noen spørsmål! Ser frem til å høre fra deg.

 
 

VÅR SERVICEERKLÆRING:

Verdien i å benytte seg av Hennum familietjenester ligger i å invitere inn nye perspektiver. Familieterapeuten ser situasjonen deres utenfra, og vil tilstrebe å se den enkelte av dere innenfra. I tillegg vil ulike faglige perspektiver kunne tilby alternative forklaringer.


Terapeutens mål er å ledsage dere til en bedre forståelse av dere selv, situasjonen, og hvilke muligheter dere har. Samtalen skal kjennes trygg, dere skal oppleve dere lyttet til, og kjenne dere møtt med oppriktighet og anerkjennelse.