top of page
Hennum familietjenester

HENNUM FAMILIETJENESTER

- invitere inn nye perspektiver

Hjem: Welcome
Hjem: About Me

TERAPI ELLER VEILEDNING

Ønsker du familieterapi, foreldreveiledning, samtale med barn, individualterapi, eller parterapi? Dette er tilbudet for én, to, eller flere.

NETTVERKSMØTE

Familietjenester har gode erfaringer med å invitere utvidet familie og venner til et felles møte á 2-3 timer, hvor disse inviteres til å bistå dere i forståelse og/eller handling.

SINNEMESTRING

Sinnemestringskurs etter Brøsettmodellen. Kurset består av ukentlige samtaler á 90-120 min, over en periode på 6-10 uker. Varighet og omfang tilpasses den enkelte.

Hjem: Services

For bedre å kunne imøtekomme ulike behov, tilbyr jeg samtaler av ulik varighet:

50 MIN

1000,-

Studentpris: 800,-

60 MIN

1200,-

Studentpris: 960,-

75 MIN

1500,-

Studentpris: 1200,-

90 MIN

1800,-

Studentpris: 1440,-

Hjem: List
Hjem: HTML Embed

Hvor lang samtale trenger du?

  • For individuelle samtaler anbefales 50, 60 eller 75 min

  • For parterapi anbefales 60, 75 eller 90 min

  • For familieterapi anbefales 75, 90, eller 120 (2 x 60) min

  • Ved første samtale anbefales det å sette av noe mer tid enn ellers

Hjem: Text

ØVRIG INFO:

Ta kontakt eller be om en prøvetime dersom du skulle være usikker på hvilket tilbud som passer best for deg eller dere, så kan vi finne ut av det sammen.

  • Hennum familietjenester leier et samtalerom på Frogner i Oslo, og kan om ønskelig møte hjemme hos klienter bosatt i Oslo/omegn, utenom ordinær arbeidstid, også i helgene.


  • For personer bosatt utenfor Oslo/omegn vil vi kunne tilby veiledning via videosamtaler over nett


  • Betaling gjennomføres via Vipps, eller Paypal


  • Ved avbestilling innen 24 timer før avtalt samtale, eller dersom du ikke møter til samtalen vil 50 % av forespeilet beløp belastes


Hjem: Text
Hjem: HTML Embed

SERVICEERKLÆRING:

Verdien i å benytte seg av Hennum familietjenester ligger i å invitere inn nye perspektiver. Familieterapeuten ser situasjonen deres utenfra, og vil tilstrebe å se den enkelte av dere innenfra. I tillegg vil ulike faglige perspektiver kunne tilby alternative forklaringer.

Terapeutens mål er å ledsage dere til en bedre forståelse av dere selv, situasjonen dere befinner dere i, og hvilke valgmuligheter dere har. Samtalen skal kjennes trygg, dere skal oppleve dere lyttet til, og kjenne dere møtt med oppriktighet og anerkjennelse.

Hjem: Famous Quote
bottom of page