top of page

OM HENNUM FAMILIETJENESTER

Hennum familietjenester, ved familieterapeut Andreas B. Hennum

Hennum familietjenester v/ Andreas B. Hennum
Om meg: Image

Hei! Takk for at du vurderer meg til rollen som din familieterapeut.


Jeg har jobbet som familieterapeut og -veileder, med barn, unge og deres foreldre ved ulike lavterskel hjelpetilbud i Oslo og omegn, siden 2020. Gjennom min jobb har jeg så langt fått møte rundt 300 familier med barn i alderen 0-20 år, med utgangspunkt i tematikken som familiene selv har vært opptatt av. Problemstillingene har dermed også vært like unike og varierte som klientene selv. Spørsmål knyttet til foreldreskap, hvordan man bedre kan håndtere store og vanskelige følelser hos seg selv eller hos barna, og ulike spørsmål vedrørende psykisk helse, utpeker seg allikevel som gjennomgående. 

I samtaler vil jeg særlig være opptatt av spørsmål knyttet til hvordan vi sammen best kan forstå og imøtekomme barnas ønsker og behov - Hva er det barna uttrykker ved sin atferd, som eksempel? Hva trenger barna av oss? Og hva trenger vi av hverandre, for å kunne møte barna best mulig? Jeg har stor tro på, og god erfaring med nettopp samtaler hvor barna selv er tilstede, og er aktivt deltagande i den grad de selv evner, og ønsker.


Jeg er også sertifisert innen, henter erfaring og kunnskap fra, og tilbyr flere ulike kurs:

- Sinnemestringskurs Brøsetmodellen, for voksne i grupper eller individuelt, 

- Tuning in to Kids for foreldre med barn i alderen 5-12,

- Hold meg - Slipp meg-kurs, for foreldre til barn i løsrivningsfasen, og

- Godt samliv, for vordende førstegangsforeldre.

Jeg fullførte min videreutdanning i Familieterapi og systemisk praksis ved Høgskolen VID i 2019, med toppkarakter på min avsluttende eksamen, og på min hovedoppgave. Som grunnutdanning har jeg en bachelor i Barnevern ved OsloMet/HiOA, som jeg fullførte i 2013. Jeg har tidligere jobbet som saksbehandler i barneverntjenesten, og som miljøterapeut ved ulike barnevernfaglige bofellesskap, og har over ti års erfaring med arbeid med foreldre, barn og unge, og personer med psykiske helseutfordringer.

​I 2010 giftet jeg seg med min Lea, og vi har sammen fått to barn, født i '16 og '20. Jeg har særlig interesse for musikk med bein i nesa, teknologi og «duppeditter», reiser, og godt øl.


Ta gjerne kontakt for å gjøre en avtale med meg, eller dersom du skulle ha noen spørsmål! Jeg ser frem til å høre fra deg.

Om meg: About Me
Om meg: Text

SERVICEERKLÆRING:

Verdien i å benytte seg av Hennum familietjenester ligger i å invitere inn nye perspektiver. Familieterapeuten ser situasjonen deres utenfra, og vil tilstrebe å se den enkelte av dere innenfra. I tillegg vil ulike faglige perspektiver kunne tilby alternative forklaringer.


Terapeutens mål er å ledsage dere til en bedre forståelse av dere selv, situasjonen, og hvilke muligheter dere har. Samtalen skal kjennes trygg, dere skal oppleve dere lyttet til, og kjenne dere møtt med oppriktighet og anerkjennelse.

Om meg: Famous Quote
bottom of page